Energia cieplna


Energia cieplna


Opis usługi

Wytwarzanie ciepła w kogeneracji realizowane jest w źródle przy użyciu trzech kotłach parowych wykorzystujących paliwo węgiel kamienny o łącznej mocy zainstalowanej 49,8 MW zasilających w parę dwa turbozespoły.
Przesyłanie i dystrybucja ciepła realizowana jest następującymi sieciami:
– sieć pary technologicznej gdzie nośnikiem ciepła jest para o parametrach ciśnienie 0,6 MPa i temperatura 220 °C,
– sieć pary technologicznej gdzie nośnikiem ciepła jest para o parametrach ciśnienie 2,4 MPa i temperatura 270 °C,
– sieć wodna gdzie nośnikiem ciepła jest woda o temp. zasilania 150 °C i powrotu 70 °C.


Taryfa


Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 lipca 2017 r. nr OKR-4210-12(7)/2017/31880/I/JPI1 została zatwierdzona taryfy dla ciepła Gamrat Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle

Taryfa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 13 lipca 2017r. pod poz. 2555 i będzie obowiązywała od 1 sierpnia 2017r.

Wnioski


Wniosek - zamówienie mocy cieplnej

Wniosek odbiorcy energii cieplnej

Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła


Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła na okres 2018-2020 r.