Energia elektryczna


Energia elektryczna


Opis usługi

Zasilanie Gamrat Energia Sp. z o. o. energią elektryczną odbywa się z dwu stacji elektroenergetycznych 110/6kV. Sprzedaż energii elektrycznej w obrocie, wraz z usługami dystrybucyjnymi prowadzona jest dla taryfowych grup odbiorców:
• C11 U = 0,4kV, P ≤ 40 kW,
• C21 U = 0,4kV, P > 40 kW.


Taryfa


Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie obrotu

Uchwałą Nr 1 Zarządu Gamrat Energia sp. z o. o. z dnia 29.11.2018r. została zatwierdzona taryfa dla energii elektrycznej w zakresie obrotu, obowiązującą od 01.01.2019r.



Zmiana okresu obowiązywania taryfy GAMRAT ENERGIA Sp. z o.o. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKR-4211-21(6)/2018/31880/IB/UJN z dnia 11 lipca 2018 r.

Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia elektryczna nr 98 poz. 2533 z 11 lipca 2018 r.



Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie obrotu

Uchwałą Zarządu Gamrat Energia sp. z o. o. z dnia 12.12.2017r. została zatwierdzona taryfa dla energii elektrycznej w zakresie obrotu, obowiązującą od 01.01.2018r.



Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 grudnia 2017 r. nr OKR.4211.28.4.2017.31880.I.A.MKo2 została zatwierdzona zmiana taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji

Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia elektryczna nr 186 poz. 2408 z 13 grudnia 2017 r. Zmiana taryfy obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.



Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 lipca 2017 r. nr OKR-4211-13(9)/2017/31880/I/JPi1 została zatwierdzona taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji

Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia elektryczna nr 100 poz. 2323 z 28 lipca 2017 r. Gamrat Energia sp. z o.o. wprowadza taryfę do stosowania od 11 sierpnia 2017 r.



Wzór wniosku o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej o mocy powyżej 40kW - gr. IV

Wniosek Grupa IV(C21)



Wzór wniosku o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej o mocy do 40kW - gr. V

Wniosek Grupa V (C11)