Kontakt


Kontakt


Kontakt

Gamrat Energia Sp. z o.o.

Adres: ul. Adama Mickiewicza 108, 38-200 Jasło

Tel.: +48 13 491 42 26
Fax: +48 13 491 44 00

KRS: 0000622168
NIP: 6852330576
REGON: 364651830

Kapitał zakładowy: 12.978.000,00 ZŁ

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS

Klauzula informacyjna Gamrat Energia

38-200 Jasło, Adama Mickiewicza 108, Polska