O nas


O nas


Spółka Gamrat Energia Sp z o. o. została powołana w czerwcu 2016 r. mająca przejąć dotychczasową działalność zorganizowanej części przedsiębiorstwa jednostki organizacyjnej Centrum Energia i Media w Gamrat S.A., która zajmować będzie się działalnością w zakresie wytwarzania energii cieplnej, przesyłem dystrybucją energii cieplnej, dystrybucją energii elektrycznej, obrotem energii elektrycznej, produkcją sprężonego powietrza osuszonego oraz jej dystrybucją, obróbką i rozprowadzaniem wody przemysłowej, dystrybucją i sprzedażą wody pitnej, gospodarką ściekową.

Gamrat Energia Sp z o. o. prowadzi działania zmierzające w kierunku pełnego pokrycia potrzeb własnych i odbiorców zewnętrznych na media energetyczne o wymaganych parametrach, przy możliwie jak najniższych kosztach realizacji oraz jak najbardziej efektywnym wykorzystaniu tych mediów.

Gamrat Energia Sp z o. o. prowadzi działania zmierzające w kierunku pełnego pokrycia potrzeb własnych i odbiorców zewnętrznych na media energetyczne o wymaganych parametrach, przy możliwie jak najniższych kosztach realizacji oraz jak najbardziej efektywnym wykorzystaniu tych mediów.

Gamrat Energia Sp. z o. o. posiada następujące koncesje dotyczące zakresu energetyki, wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:
– Koncesję na obrót energią elektryczną,
– Koncesję na dystrybucję energii elektrycznej,
– Koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej,
– Koncesję na wytwarzanie ciepła.
– Koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Gamrat Energia Sp. z o. o. posiada również Status:
• Operatora Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego