Strona główna

Gamrat Energia

Gamrat Energia

Gamrat Energia

O nas

Gamrat Energia Sp z o. o. została powołana w czerwcu 2016 r. mająca przejąć dotychczasową działalność zorganizowanej części przedsiębiorstwa jednostki organizacyjnej Centrum Energia i Media w Gamrat S.A., która zajmować będzie się działalnością w zakresie wytwarzania energii cieplnej, przesyłem dystrybucją energii cieplnej, dystrybucją energii elektrycznej, obrotem energii elektrycznej, produkcją sprężonego powietrza osuszonego oraz jej dystrybucją, obróbką i rozprowadzaniem wody przemysłowej, dystrybucją i sprzedażą wody pitnej, gospodarką ściekową.


PLAN POŁĄCZENIA VEOLIA WSCHÓD SP. Z O.O. Z GAMRAT ENERGIA SP. Z O.O.

Uprzejmie informujemy, że Zarządy spółek Veolia Wschód Sp. z o.o. oraz Gamrat Energia Sp. z o.o. podjęły decyzję o połączeniu obu spółek. Szczegółowy Plan połączenia spółek wraz z załącznikami dostępny jest poniżej:

Usługi


Zasilanie energią elektryczną odbywa się z dwóch stacji elektroenergetycznych 110/6kV. Sprzedaż energii elektrycznej w obrocie, wraz z usługami dystrybucyjnymi prowadzona jest dla taryfowych grup odbiorców:...
Wytwarzanie ciepła w kogeneracji realizowane jest w źródle przy użyciu trzech kotłach parowych wykorzystujących paliwo węgiel kamienny o łącznej mocy zainstalowanej 49,8 MW zasilających w parę dwa turbozespoły.
Realizacja produkcji sprężonego powietrza oparta jest o sześć sprężarek śrubowych w tym jedną ze zmiennymi obrotami za pomocą falownika. Łączna moc zainstalowana sprężarek to 697 kW.
Produkcja wody przemysłowej jest oparta o pobór wody z rzeki Wisłoki własnym ujęciem brzegowym. Przepompowywana na osadniki, z których jest kierowana na filtry żwirowe. Po tym procesie jest…