Woda przemysłowa i pitna


Woda przemysłowa i pitna


Opis usługi

Produkcja wody przemysłowej jest oparta o pobór wody z rzeki Wisłoki własnym ujęciem brzegowym. Przepompowywana na osadniki, z których jest kierowana na filtry żwirowe. Po tym procesie jest wprowadzana do sieci wody przemysłowej, zaopatrującej odbiorców zewnętrznych oraz potrzeby własne.


Cennik


Uchwałą Zarządu Gamrat Energia Sp. z o.o. z dnia 01.08.2017 wprowadza się do stosowania cennik 1/Wod/2017 w rozliczeniach z odbiorcami od 01.08.2017