Woda przemysłowa i pitna


Woda przemysłowa i pitna


Opis usługi

Produkcja wody przemysłowej jest oparta o pobór wody z rzeki Wisłoki własnym ujęciem brzegowym. Przepompowywana na osadniki, z których jest kierowana na filtry żwirowe. Po tym procesie jest wprowadzana do sieci wody przemysłowej, zaopatrującej odbiorców zewnętrznych oraz potrzeby własne.


Cennik


Uchwałą Zarządu Gamrat Energia Sp. z o.o. z dnia 25.05.2018 wprowadza się do stosowania cennik Wod/01/2018 w rozliczeniach z odbiorcami od 01.06.2018