Sprężone powietrze


Sprężone powietrze


Opis usługi

Realizacja produkcji sprężonego powietrza oparta jest o sześć sprężarek śrubowych w tym jedną ze zmiennymi obrotami za pomocą falownika. Łączna moc zainstalowana sprężarek to 697 kW. Osuszanie powietrza odbywa się za pomocą dwu osuszaczy.


Cennik


Uchwałą Zarządu Gamrat Energia Sp. z o.o. z dnia 01.08.2017 wprowadza się do stosowania cennik 1/Pow/2017 w rozliczeniach z odbiorcami od 01.08.2017